Creating Flower Business

Visie: Creating Flower Business waarbij wij streven naar het optimaal bedienen van elke schakel in de sierteeltketen: van teler tot bloemist.

 

Missie: Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe, verbeterde marktwaardige rozen- en bloemenrassen, door:

  • Interactieve communicatie met de sierteeltketen;
  • Continue samenwerking met strategische partners, key players en influencers in de markt;
  • Marktacceptatie middels het onderhouden van keten brede contacten;
  • Introduceren van hoogwaardige variëteiten die zich onderscheiden in de markt en daarmee de wereldwijde positie van De Ruiter versterken.

 

 

Over ons

De Ruiter heeft in haar ruim honderdjarig bestaan continue gewerkt aan de ontwikkeling van het product roos. Ook stonden wij aan de wieg van de potrozen teelt. Tegenwoordig veredelen wij naast snij- en potrozen tevens trosrozen, patio- en landscape rozen, snij- en pot hypericum, bottelrozen, anigozathos en hydrangeas.

Begonnen als familiebedrijf zijn wij uitgegroeid tot een organisatie met internationale faam op het gebied van veredeling en vermeerdering van alle typen rozen.

Veredeling

Research & Development vormt de basis voor de innovatieve business van De Ruiter.

Sleutelwoorden bij onze veredeling zijn: plantgezondheid, productiviteit, uniformiteit, transportvormen, kleuren, geur, teelttechniek, milieu-eisen en houdbaarheid. Voor het breeding & selectie programma maakt De Ruiter naast traditionele veredeling- en selectiemethoden gebruik van big data veredeling. 

Voor de ontwikkeling van ziekte resistente en duurzame rassen, neemt De Ruiter deel aan wetenschappelijk onderzoek samen met universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstanties op het gebied van biogenetica, merker technieken, DNA fingerprints, pheno- en genotypering.

Door onze lange ervaring onderscheiden we al vroeg in het selectieproces de diverse gebruiksmogelijkheden voor onze rassen.

De veredeling vindt plaats op onze hoofdvestiging in Nederland. De gematigde klimatologische omstandigheden van onze geavanceerde kassen staan garant voor een optimaal veredelingsproces.

Testlocaties

Productinformatie verzamelen wij aan de hand van metingen die we doen op onze testlocaties in diverse wereldwijd gelegen productiegebieden. Een werkwijze die bovendien leidt tot de door ons gewenste productdifferentiatie.

In ons testcentrum in Amstelveen in Nederland worden alle wereldwijde codes en rassen op regelmatige basis getest in de geconditioneerde uitbloeiruimte.

Hoofdkantoor Nederland

Onze rassen worden over de gehele wereld verhandeld. Agenten en vertegenwoordigers begeleiden onze producten.

Nationale en internationale contacten met agenten, telers, vermeerderaars, marketeers, exporteurs, afzetorganisaties en supermarkten worden dagelijks gecoördineerd vanuit het hoofdkantoor aan de Meerlandenweg in Amstelveen.

MVO

Behalve de strenge selectiemethoden op het gebied van teeltechniek, transport- en groei-eigenschappen, vorm, kleur, geur, productie en houdbaarheid, kijkt De Ruiter nadrukkelijk naar haar hedendaagse verantwoordelijkheden met betrekking tot milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De nadruk ligt daarbij op People en Planet. De Ruiter investeert continue in haar mensen door kennis verbreding, training, onderzoek en bewustwording over hoe De Ruiter maatschappelijk verantwoord wil ondernemen.
De milieuaspecten van het veredelen en selecteren op locatie worden continue intern doorgenomen, om meer biologische en minder schadelijke of chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen. De partners in de industrie worden betrokken bij dit proces en er op gewezen dat de nieuw ontwikkelde rassen meer ziekteresistent zijn en als gevolg minder bestrijdingsmiddelen of water nodig hebben, waardoor de  carbon footprint vermindert en de teler meer duurzaam kan produceren.
De Ruiter hanteert de standaards die worden voorgeschreven door diverse keurmerken, zoals ISO 9000, Max Havelaar en MPS. De Ruiter legt zichzelf hoge normen op om tot de beste variëteiten te komen met de minste impact op milieu en sociaal-economisch terrein.

Regio’s

Om onze wereldwijde klanten optimaal te bedienen, heeft De Ruiter Innovations test- en showkassen in de regio’s Europa, Afrika, Zuid Amerika, India en China.

Productiegebieden met verschillende klimatologische omstandigheden, hoogte-instraling en teelttechnieken. Doel van ons regio-beleid is om de lokale markten te bedienen en om verdere differentiatie in ons sortiment aan te brengen. Uit deze voor de rozenteelt belangrijkste productiegebieden worden onze rozen door telers en handelaren in grote aantallen over de gehele wereld geëxporteerd.

Show- en testkassen

De wereldwijde test- en showfaciliteiten worden door een constante toelevering van nieuwe codes continue bijgewerkt. Hierdoor is De Ruiter Innovations een interessante partner voor zowel teler, exporteur, marketeer, supermarkt of andere ketenspeler.

Door het onafgebroken verzamelen van marktgegevens kan De Ruiter Innovations gehoor geven aan alle specifieke eisen of vragen uit de keten.

Meet my Roses

De slogan Meet my Roses dekt diverse marketingconcepten van De Ruiter. Met deze communicatie-slogan vragen wij B-2-B en B-2-C, online en offline, aandacht voor onze rozenvariëteiten. Al onze relaties bieden wij de gelegenheid om op het podium Meet my Roses hun verhaal te vertellen over het rozenvak: de teler, de groothandel, de exporteur, de bloemist, de marktplaats.

Met Meet my Roses laten we de mensen zien en spreken die achter het product roos zitten. Verhalen over hun ambacht, hartstocht, gedrevenheid en meesterschap.

Met Meet my Roses creëert de Ruiter voor haar rozen een voorkeurspositie bij handel en consument door de vraag naar onze rozen te stimuleren. Hiervan profiteren onze telers, die de vraag met hun aanbod beantwoorden.

Onder leiding van ons hoofdkantoor en onze agenten wereldwijd nemen wij onze relaties mee in de wereld van de roos. Vanaf ons testveld tot aan de bloem voor de consument. Met als doel, een goed rendement voor al onze ketenpartners.

Meet my Roses is ons bewijs van Creating Flower Business.